Första arbetsdagen 2013-07-17 på vandringsleden till Sankt Olovs valar..................

från den andra arbetsdagen 2013-07-19..............

från den tredje arbetsdagen, 2013-07-22från den fjärde arbetsdagen 2013-07-26............Från den femte arbetsdagen 2013-08-05.................

Från den sjätte arbetsdagen 2013-08-09, då vi byggde bänkar och färdigställde arbetet med vandringsleden!